RESULTATEN PHI ACCELERATOR
PHI Accelerator is een krachtige tool. Zonder het te verplichten doet een groot deel van de medewerkers actief mee en verandert het de mindset, gedrag en de cultuur.
UIT PILOTS IS GEBLEKEN DAT 

Plezier heeft in deelname!

Actief mee doen.

Verandering laat zien.

De PHI Accelerator...
  • Maakt het grote groepen collega’s laagdrempelig, leuk en makkelijk om mee te doen en mee te denken.
  • Toont de collectieve impact
  • Vertaalt jouw strategie naar het dagelijks werk en haalt wensen, kennis en ervaringen op doormiddel van directe feedback
  • Geeft collega’s een gevoel van inspraak en saamhorigheid door het winnen van individuele en teamprijzen en heeft een positief effect op medewerkersbetrokkenheid.
  • Werkt als katalysator om een nieuwe strategie echt te integreren.
  • Geeft meetbare resultaten op KPI’s als kennis, houding, gedrag, gevoel van inspraak, trots en waardering voor de werkgever.

Follow up

Onze methode zorgt in 3 tot 6 maanden voor blijvende verandering. Het platform en de inhoud van de challenges zijn belangrijk, maar de impact beklijft alleen als we eerst samen de waarom-wat-hoe vragen hebben beantwoord en de juiste collega’s hebben betrokken. Een slimme aantrekkelijke uitrol, opvolging van output en het zichtbaar maken van de resultaten zijn hierbij erg belangrijk. ‘Fun en betrokkenheid’ Afhankelijk van de doelen kan het gaan om één cyclus of om meer cycli in meerdere achtereenvolgende jaren. Gedegen en zichtbare follow-up zal de betrokkenheid en het eigenaarschap verder doen groeien, liefst door de eigen collega’s. PHI levert diverse follow-up services om dit te ondersteunen. 

Image