PROJECTEN

Samen met onze opdrachtgevers hebben we al verschillende challenges ontwikkeld. Elke challenge is op maat gemaakt aan de hand van de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie.

Kennis wordt overgedragen door korte quizvragen die gemakkelijk te beantwoorden zijn. Acties zijn geënt op zaken waar iedereen elke dag mee te maken heeft. De combinatie van een aantal spelelementen zorgen voor de ‘stickiness’: de competitie binnen en tussen teams, het krijgen van directe feedback, het tonen van het collectieve doel en de collectieve impact, het kunnen winnen van individuele en teamprijzen, het kunnen geven en ontvangen van porren en pluimen en het liken van elkaars ideeën.

Image
Climate Smarter Offices Challenge

Fossil free living within one generation: dát is de ambitie van Vattenfall. Als een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa ziet Vattenfall verduurzaming als een grote verantwoordelijkheid waar iedereen een bijdrage aan kan leveren.

CE Accelerator

Nederland Circulair in 2050. Dat lijkt nog ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt! De ambitie van de Rijksoverheid is zelfs al om in 2030 voor 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Om dit te realiseren heeft Nederland de bijdrage van iedere organisatie keihard nodig.

Real climate action

We kunnen er niet meer om heen, door ons toedoen warmt de aarde op. Als we geen actie ondernemen zal ons leven op aarde drastisch veranderen. Het is niet voor niets dat het Parijsakkoord is gesloten om de opwarming onder de twee graden celsius te houden. Ook Nederland heeft hiermee ingestemd en zal hieraan moeten voldoen.

Power tot the SDG’s

In 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Om dit te bereiken zijn zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld die alle lidstaten naar hun eigen nationaal beleid moeten vertalen. Nederland dus ook. Steeds meer organisaties adopteren het gedachtengoed van de SDG’s.

Duurzame ondernemers

Nederland circulair in 2050 is een doelstelling die steeds dichterbij komt. Gemeentes van Nederland staan voor de grote uitdaging om te voldoen aan de ambitie van het Rijk. Dit kunnen zij echter niet zonder de bijdrage van hun eigen ondernemers.

De inwoners maken de stad

Om te voldoen aan de wetgevingen van het Klimaatakkoord zullen de gemeentes in Nederland in actie moeten komen. Maar dit kunnen zij niet alleen. Hiervoor hebben zij de bijdrage van hun inwoners keihard nodig!

Circular procurement

Om aan de Rijksbrede doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’ te voldoen zullen we onze economie moeten ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Dit bereiken we o.a door onze focus te verplaatsen naar de voorkant van het proces, namelijk: de inkoopkant. Circulariteit realiseer je door aan de voorkant na te denken over de gebruiksfase en hoogwaardig hergebruik aan het einde van de gebruiksfase.

Circular FM

De groeiende vraag naar duurzaamheid leidt bij steeds meer organisaties tot het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De vraag is nog vaak; waar moet ik beginnen? En waar maak ik de meeste impact? Wij geloven dat de facilitaire afdeling als geen ander invloed heeft op de duurzaamheidsprestaties van jouw organisatie.