NIEUWS, FACTS EN FUN

PHI Accelerator is continu op zoek naar manieren om een zo’n groot mogelijke impact te maken. Daarom zijn we steeds in ontwikkeling. En dat willen we graag met jou en de wereld delen!

Wij ontwikkelen continu nieuwe challenges die vanuit verschillende thema’s mensen activeren om bij te dragen aan de grootste uitdaging van deze eeuw. Het creëren van een duurzame wereld van morgen. Hoe kun je bijdragen aan de duurzame doelstellingen van je organisatie en welke invloed heb jij als burger in deze maatschappij. Wij laten je graag kennismaken met duurzame alternatieve, duurzamer gedrag en de fun van positieve impact maken.

Image
Met CircularOffice Accelerator op weg naar een duurzaam kantoor

De afgelopen 6 weken hebben 14 bedrijven deelgenomen aan de Accelerator tool van CircularOffice. UWV Eindhoven, Rabobank Utrecht, Gemeente Harderwijk, Sodexo, Westerveld, Gemeente Hilversum, ASR, ENGIE, Provincie Utrecht, Sodexo-team bij Unilever, Sodexo-team bij Transavia, NS, Yask-team bij Schiphol & Yask-team bij Thales hebben op een laagdrempelige manier kennis gemaakt het thema ‘circulariteit in je eigen organisatie’. 

Real circular action

Nederland Circulair in 2050. Dat lijkt nog ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt! De ambitie van de Rijksoverheid is zelfs al om in 2030 voor 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Om dit te realiseren heeft Nederland de bijdrage van iedere organisatie keihard nodig.

Real climate action

We kunnen er niet meer om heen, door ons toedoen warmt de aarde op. Als we geen actie ondernemen zal ons leven op aarde drastisch veranderen. Het is niet voor niets dat het Parijsakkoord is gesloten om de opwarming onder de twee graden celsius te houden. Ook Nederland heeft hiermee ingestemd en zal hieraan moeten voldoen.

Power tot the SDG’s

In 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Om dit te bereiken zijn zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld die alle lidstaten naar hun eigen nationaal beleid moeten vertalen. Nederland dus ook. Steeds meer organisaties adopteren het gedachtengoed van de SDG’s.

Duurzame ondernemers

Nederland circulair in 2050 is een doelstelling die steeds dichterbij komt. Gemeentes van Nederland staan voor de grote uitdaging om te voldoen aan de ambitie van het Rijk. Dit kunnen zij echter niet zonder de bijdrage van hun eigen ondernemers.

Circular procurement

Om aan de Rijksbrede doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’ te voldoen zullen we onze economie moeten ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Dit bereiken we o.a door onze focus te verplaatsen naar de voorkant van het proces, namelijk: de inkoopkant. Circulariteit realiseer je door aan de voorkant na te denken over de gebruiksfase en hoogwaardig hergebruik aan het einde van de gebruiksfase.

Circular FM

De groeiende vraag naar duurzaamheid leidt bij steeds meer organisaties tot het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De vraag is nog vaak; waar moet ik beginnen? En waar maak ik de meeste impact? Wij geloven dat de facilitaire afdeling als geen ander invloed heeft op de duurzaamheidsprestaties van jouw organisatie.